Sunday, April 26, 2009

Buletin April

PSS telah menerbitkan buletin April. Pelbagai maklumat teah dimuatkan antaranya info Kampus ASTRO, pemupukan budaya maklumat iaitu NILAM dan Perpustakaan Mini di dalam kelas. Selain itu, turut dimuatkan artikel-artikel sumbangan panitia Sains, BI dan Geografi. Buletin tersebut telah diedarkan ke semua kelas, bilik guru, bilik sumber dan perpusktakaan. Diharapkan warga sekolah dapat manfaat dengan penerbitan buletin ini.

No comments:

Post a Comment

***SELAMAT BERKUNJUNG KE BLOG PUSAT SUMBER SEKOLAH - TERIMA KASIH***